วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เหรียญพิมพ์ใบสาเก หลวงพ่อบุญมี วัดโพธิฯ (1)

มุมพระเก่า
อภิญญา


พระ ครูโพธิสารประสาธน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นพระสงฆ์ที่ทรงวิทยาคมระดับแนวหน้าท่านหนึ่งของภาคตะวันออก ในสมัยเมื่อยังดำรงเบญจขันธ์ มักได้รับการอาราธนานิมนต์ไปร่วมปรกปลุกเสกในพิธีพุทธาภิเษก ในแทบทุกภาคของประเทศไทยอยู่เสมอๆ

เช่น เมื่อครั้งที่จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล หลวงพ่อบุญมีก็เป็นพระเกจิของภาคตะวันออกอีกรูปหนึ่งที่ได้รับการอาราธนาให้ เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก และในพิธีพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ในวาระครบ 25 พุทธศตวรรษ ก็ได้รับอาราธนาไปร่วมพิธีครั้งประวัติศาสตร์

แม้ ในการสร้างพระเนื้อผงของ หลวงปู่ทิม อิสสริโก วัดละหารไร่ ที่มีนามเรียกขานว่า 'พระชุดพิเศษโสฬสมหาพรหม' ก็ได้ใช้ผงของ หลวงพ่อบุญมี วัดโพธิสัมพันธ์ เป็นส่วนผสมด้วย ดังความใน 'หลวงปู่ทิม พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่ทิม อิสสริโก) วัดละหารไร่ อ.บ้าน ค่าย จ.ระยอง' (เทพรัตน์การพิมพ์ พ.ศ.2536) ว่าผงวิเศษและวัตถุอาถรรพ์ที่ผสมสร้างในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 5.ผงนะปัดตลอดลอดใต้กระดาน ของ 'หลวงพ่อบุญมี วัดโพธิสัมพันธ์ ชลบุรี' (หน้า 219)

หลวง พ่อบุญมี ท่านเป็นชาวตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เกิดในปี 2458 โดยโยมบิดาชื่อ เท โยมมารดาชื่อ หวาน นามสกุล นวมเอม มีพี่น้องร่วมอุทรรวม 3 คน หลวงพ่อเป็นคนที่ 2 บิดา-มารดาประกอบอาชีพทำสวน พอท่านอายุได้ 11 ขวบ โยมบิดาได้นำไปฝากให้เรียนหนังสือ ณ วัดหนองเกตุใหญ่ จนมีความรู้ทั้งภาษาไทยและขอมเป็นอย่างดี เมื่ออายุครบ 21 ปี จึงได้บรรพชาอุปสมบท ณ วัดช่องลม โดยมี พระครูพิบูลธรรมกิจ (เผือก) เจ้าอาวาสวัดช่องลม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า 'อคคปญโญ' หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ได้อยู่จำพรรษา ณ วัดช่องลม เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และวิชาต่างๆ จนเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังสามารถสวดปาฏิโมกข์ได้อีกด้วย จากนั้นท่านได้ไปสอบนักธรรม จนกระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นตรี

นอกจาก ท่านจะได้ศึกษาด้านพระธรรมแล้ว ท่านยังได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตำราแพทย์แผนโบราณ เพราะเล็งเห็นว่าจะสามารถช่วยเหลือรักษาผู้ที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้หลังจากศึกษาตำรับตำราอยู่นานถึง 6 ปีแล้ว ก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดตราด ฝากตัวเป็นศิษย์พระครูกัลยา กิตติ หรือหลวงพ่อกี๋ วัดแหลมมะขาม ท่านได้ศึกษาวิชาการแพทย์จนเชี่ยวชาญจึงกราบลาพระอาจารย์กลับมาจำพรรษา ณ วัดช่องลม

ในด้านวัตรปฏิปทาของหลวงพ่อบุญมีนั้น ท่านได้รับการกล่าวขวัญว่า 'เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ใครที่ป่วยไข้ได้เจ็บ มาหาท่านให้ท่านช่วยรักษาไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็น อย่างยิ่ง'

ปี 2498 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินประมาณ 5 ไร่ เพื่อให้ท่านนำไปสร้างวัด ท่านจึงได้เริ่มดำเนินงานสร้างทันที ประกอบกับแรงศรัทธาที่ประชาชนทั้งหลายมีต่อท่านจึงทำให้การสร้างวัดสำเร็จ ลุล่วงด้วยดีเพียงระยะเวลาแค่ 1 ปี ยังขาดแต่เพียงพระอุโบสถเท่านั้น วัดดังกล่าวคือวัดโพธิสัมพันธ์

ในระยะต่อมาท่านได้ดำริที่จะสร้าง ความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดและท้องถิ่น โดยจัดสร้างพระอุโบสถขนาดใหญ่ขึ้นในวัด โดยให้มีวันเรียนวันสุดท้ายของสัปดาห์ จากนั้นท่านได้ดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่กุลบุตร-กุลธิดาในท้องถิ่น โรงเรียนดังกล่าวก็คือโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ในปี 2504 หลวงพ่อบุญมีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่ พระครูโพธิสารประสาธน์

ด้านพุทธาคมหลวงพ่อบุญมีท่านเป็นผู้ใฝ่หา ความรู้อยู่ตลอดเวลา ท่านจึงได้เดินทางไปขอศึกษาเรียนกับพระเกจิอาจารย์จากสำนักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อกี๋ วัดแหลมมะขาม จ.ตราด ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานและพุทธาคมจากหลวงปู่หิน วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ, หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี เป็นต้น ท่านใช้เวลาศึกษาพุทธาคมกับพระอาจารย์ต่างๆ จนกระทั่งเชี่ยวชาญ และเป็นที่พึงพอใจของพระอาจารย์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง


ที่มา  ข่าวสด